Opłaty

Brak czesnego

Brak wpisowego

Opłata tylko za wyżywienie – stawka ustanawiana co roku we wrześniu

+ składka na Radę Rodziców – składka zbierana w celu prowadzenia zajęć dodatkowych poza podstawą programową, na przykład: piłka nożna, zajęcia z tabletami, teatrzyki, zajęcia taneczne. Wszystkie atrakcje zapewniane z tytułu rady rodziców są wybiera co roku na podstawie sugestii Rodziców i Nauczycieli.