Historia

Placówka powstała w 2001 roku jako pierwszy i wtedy jedyny KLUB MALUCHA. Jesteśmy właścicielami Nazwy (znaku towarowego) Klub Malucha. W naszej placówce opracowaliśmy program wychowania przedprzedszkolnego o nazwie GO4, który doprowadził również do postania pierwszego w kraju programu adaptacyjnego dla dzieci i rodziców.

W swojej długoletniej historii zmienialiśmy się dla naszych dzieci, byliśmy przez wiele lat placówką Niepubliczną. Od 2017 roku działamy jako jako Publiczne Przedszkole prowadzone przez osobę prawną. Zmiana ta nastąpiła w skutek próśb Rodziców naszych wychowanków.