Przedszkole – Nasza Misja

Publiczne Przedszkole Klub Malucha Siódme Niebo posiada pozytywną opinię Mazowieckiego Kuratora Oświaty i wpisaną na listę Placówek Publicznych przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.

W przedszkolu realizowana jest program przedszkolny zwany podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej, program ten poza podstawowych zajęciami edukacyjnymi obejmuję między innymi rytmikę, język angielski i logopedię.

Nasze Przedszkole jest placówka integracyjną a co za tym idzie w przedszkolu prowadzone są zajęcia terapeutyczne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dla dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Prowadzone są również grupowe zajęcia o charakterze terapeutycznym takie jak: dogoterapia, alpakoterapia, muzykoterapia i trening umiejętności społecznych.