Kadra

.

Kadra pedagogiczna

Kadra jest najważniejszym elementem w pracy przedszkola. Dobrze wykształcone nauczycielki to gwarancja prawidłowego wychowania dzieci, ale również dobrej współpracy z Rodzicami.

Podstawą takiego działania jest również zachowana ciągłość , która jest możliwa przy posiadaniu stałej kadry.

Każda z nauczycielek posiada wyższe wykształcenie i korzysta z możliwości awansu zawodowego. Obecnie w naszej placówce mamy pięć nauczycielek ze stopniem awansu zawodowego Nauczyciel Kontraktowy , jedną ze stopniem awansu zawodowego Nauczyciel Mianowany , oraz druga w trakcie awansu na Nauczyciela Mianowanego. Wszystkie stopnie awansu zostały przeprowadzone w naszej placówce.

Nasze nauczycielki pogłębiają swoją wiedzę poprzez udział różnorodnych szkoleniach, kursach i warsztatach.

Joanna Słowińska – 7 lat pracy w Naszym przedszkolu, nauczyciel mianowany, mgr pedagogiki przedszkolnej z logopedią, licencjat z nauczania początkowego z wychowaniem przedszkolnym, od września 2012 r. kierownik pedagogiczny

Katarzyna Kupisz – 6 lat pracy w Naszym przedszkolu, nauczyciel kontraktowy, mgr pedagogiki przedszkolnej z logopedią, licencjat edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej-kształcenie zintegrowane, od września rozpoczęta ścieżka awansu zawodowego na Nauczyciela Mianowanego

Paulina Wojnarowska- nauczyciel, kontraktowy mgr. edukacji przedszkolnej i pedagogiki rewalidacyjnej

Kinga Chamczyk- nauczyciel, licencjat pedagogika wczesnoszkolna z terapią

Barbara Sawicka – 2,5 roku pracy w Naszym przedszkolu, nauczyciel kontraktowy, mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną

Osoby wspierające, pomoce nauczyciela : Jadwiga Kucharczyk, Oksana Ivanets