Kadra

W naszym przedszkolu posiadamy wysoce wykwalifikowanych nauczycieli których staż pracy w naszej placówce liczy od 5 – 12 lat.

Nauczyciele:

2 nauczycieli mianowanych

2 nauczycieli kontraktowych

2 pedagogów specjalnych

1 psychologa

1 logopedę

1 nauczyciela rytmiki

1 oligofrenopedagoga

1 nauczyciel j. Angielskiego