Specjaliści

Placówka współpracuje z :

  • logopedą
  • psychologiem
  • pedagogiem specjalnym
  • fizjoterapeutą


RODZICE DZIECI Z ORZECZENIAMI ORAZ POSIADAJĄCY OPINIE O WCZESNYM WSPOMAGANIU MOGĄ WSPÓŁPRACOWAĆ ZE SPECJALISTAMI BEZ DODATKOWYCH OPŁAT.