Zajęcia i Metody

  • Nasze przedszkole realizuje programy wychowania przedszkolnego zgodne z podstawą programową MEN
  • Od lat z powodzeniem realizujemy zajęcia adaptacyjne własnego autorstwa , które w tej formie stosowaliśmy jako pierwsi w Polsce
  • W grupie żłobkowej realizowany jest program autorski „GO4” P. Sylwii Godlewskiej, który jako jedyny w Polsce program uwzględniający potrzeby dziecka i opiekuna.
  • W grupach 3,4 i 5latków realizowany jest program autorski „Z matematyką na Ty” P. Joanny Słowińskiej, który ma pozytywną opinię Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  • Dodatkowo realizowany jest program profilaktyki i zapobiegania kontaktom z osobami nieznajomymi „Obce Ręce” P. Sylwii Godlewskiej ,który ma pozytywną opinię Uniwersytetu Szczecińskiego
  • Wszystkie te programy, sposób pracy Naszego przedszkola oraz wyniki naszych absolwentów zainteresowały Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który objął nasze przedszkole swoim patronatem.