Patronaty

Przedszkole jest objęte patronatem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Nauk Pedagogicznych.

Współpraca z renomowaną uczelnią to intensywna praca z obu stron.

Przedszkole przygotowuje studentów UKSW do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Pokazuje nowe style pracy przyszłym młodym nauczycielom. W praktyce pozwala nawiązać kontakt z poziomu malucha tak aby dziecko pokazało świat przyszłemu nauczycielowi swoimi oczami. Mając to doświadczenie absolwenci UKSW mają ułatwione wejście na drogę zawodową i dostosowują metody i formy pracy do potrzeb dzieci.

To w naszym przedszkolu pod czujnym okiem doświadczonych nauczycielek rozwijają swoje kompetencje teoretyczne i praktyczne.

Studenci mają możliwość obserwowania zajęć a także samodzielnego realizowania zajęć z zakresu edukacji przedszkolnej.

W ramach projektu „Tutoring” mają również możliwość prowadzenia pracy indywidualnej z dzieckiem 5-letnim. Pod nadzorem naszych nauczycielek wspierają naszych wychowanków w osiągnięciu dojrzałości szkolnej.

Tutoring jest długofalowym procesem współpracy, nakierowanym na integralny – obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy – rozwój podopiecznego . Istotą tutoringu są indywidualne spotkania, w trakcie których w atmosferze dialogu, szacunku i wzajemnej uwagi tutor pracuje z podopiecznym, pozwalając mu na dogłębne poznanie siebie, określonego obszaru wiedzy, rozwinięcie umiejętności samodzielnego jej zdobywania oraz maksymalnego wykorzystania własnych talentów. Tutoring pozwala na coś więcej, niż tylko przyswojenie, czy weryfikację wiedzy. Pozwala na budowanie planu własnego rozwoju z wykorzystaniem oferty szkolnej, powoduje w ten sposób przejęcie odpowiedzialności za własny rozwój i naukę. Wzmacnia samodzielne poszukiwania dziecka, któremu towarzyszy tutor: mądry nauczyciel, który służy radą i potrafi umiejętnie wyznaczyć szlak poszukiwań. Tutoring ma za zadanie prowadzić podopiecznego do mądrości i dojrzałości. Tutor to osoba posiadająca wiedzę, doświadczenie i odpowiednią formację, która potrafi pracować w relacji jeden na jeden.

Nasze dzieci również mają szansę na zdobywanie nowych doświadczeń. Dzięki współpracy z UKSW mają możliwość zapoznania się z uczelnią wyższą. Przedszkolaki uczą się współdziałać z innymi, nie tylko z rówieśnikami.

Nawiązują nowe kontakty a przede wszystkim dobrze się bawią.