O przedszkolu

Przedszkole Niepubliczne

Klub Malucha Siódme Niebo powstał w 2001 roku.
Realizuje on autorski program Wychowania Przedprzedszkolnego GO4.
Program obejmuje dzieci w wieku od 1.5 do 4 lat, a także 5-ciolatki.

Od września 2005 roku rozszerzyliśmy swoją działalność o Przedszkole Niepubliczne.

Doszło do tego wskutek prośby rodziców, którzy pragnęli z nami kontynuować dalszą edukację przedszkolną oraz obowiązek szkolny w grupie „0”. Nasze bogate doświadczenie i współdziałanie pozwala spojrzeć na zagadnienie rozwoju dziecka w trojaki sposób: rodzica, nauczyciela i grupy społecznej.

Nasze przedszkola są transparentne.

Misja przedszkola: Agresji Nie – Kulturze Tak !

Nasze przedszkole:

 • wdraża do odpowiedzialności za własne i innych bezpieczeństwo
 • uczy tolerancji i akceptacji
 • stwarza przyjazną atmosferę
 • stwarza szansę rozwoju każdemu dziecku
 • wyzwala w dziecku kreatywność
 • kształtuje postawy twórcze
 • rozbudza ciekawość świata
 • umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez zajęcia indywidualne
 • wspiera rodziców w procesie wychowawczym
 • uczy i utrwala zasad dobrego zachowania

Zapewniamy:

 • 10 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi
 • stałą kadrę pedagogiczną
 • stałe opłaty miesięczne bez ukrytych kosztów
 • wysoko wykwalifikowanych nauczycieli i specjalistów (logopeda, psycholog)
 • dwie nauczycielki na grupie, trzecia dochodząca
 • ubezpieczenie dzieci
 • wszelkie pomoce edukacujne do zajęć (książki, materiały plastyczne).

Atrakcje (raz w miesiącu przemiennie):

 • teatr
 • świat dżwięków
 • garncarstwo
 • inne

Dla chętnych przedszkolaków rozwijanie talentów w kołach tematycznych:

 • przyrodnicze
 • artystyczne
 • logika i gry
 • kulinarne