O grupie Przedprzedszkolnej

Dla najmłodszych

Grupa żłobkowa adaptacja powstała w wyniku sygnalizowania potrzeb przez rodziców.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest możliwość pozostawienia dziecka bez opieki i obecności rodziców.Istnieje możliwość ustalenia ilości godzin oraz liczby dni w tygodniu, w których będą Państwo przyprowadzać swoje pociechy.Zajęcia odbywają się panelowo przechodząc z jednych w drugie gładko, tak aby dzieci niepostrzeżenie przechodziły z zajęć ruchowych w manualne a następnie w niczym nie skrępowaną zabawę.

Raz w tygodniu przez cały czas pobytu dziecka odbywają się zajęcia z językiem angielskim, które nasze dzieci nazywają „zabawą z angielskim”. Jest to nowatorska i wspaniała lekcja języka obcego, która w krótkim czasie przynosi nadspodziewane efekty. Zajęcia manualne obejmują szeroki wachlarz technik wykonywania prac nie wyłączając niekonwencjonalnych nazywanych u nas „eksperymentami”.

Zajęcia ruchowe to przede wszystkim Rytmika (zajęcia dodatkowe) oraz zajęcia rozwijające sprawność i koordynację ruchową, jak również prawidłową postawę opracowaną przez specjalistę fizykoterapii, specjalnie na potrzeby tej grupy wiekowej. Dzieci poznają wierszyki i piosenki, uczą się ich na specjalne okazje (Dzień Matki, itp.), jak również słuchają bajek czytanych przez opiekunki.

Bardzo duży nacisk kładziemy na nauczenie dzieci podstaw zachowań w dziedzinie higieny osobistej. Opiekunki delikatnie lecz z dużą konsekwencją przypominają maluchom o myciu rąk oraz zachowaniu czystości wokół siebie. Przywiązujemy ogromną wagę do kultury osobistej. W związku z tym dzieci uczą się zachowań we wzajemnych kontaktach oraz w kontaktach z osobami starszymi.